طالبان انستیتوت تخنیکی و مسلکی دولتی تخار را به مدرسه‌ی جهادی تبدیل کردند

توسط Aamaj News

منابع به آماج نیوز می‌گویند که طالبان انستیتوت تخنیکی و مسلکی دولتی ولایت تخار را که در آن ۲۳۶ تَن از دانش‌جویان پسر و دختر مصروف آموزش بودند را به مدرسه‌ی جهادی تبدیل کرده‌اند.

در آن انستیتیوت رشته‌های انجینری برق، انجنیری ساختمان، ترمیم موتر و انجینری کمپیوتر تدریس می‌شد که اکنون بدون تکمیل شدن درس‌های دانش‌جویان، به مدرسه‌ی جهادی مبدل شده است.

منابع هم‌چنان افزوده‌اند که مولوی محسن هاشمی، معین تامینات وزارت امور داخله‌ی حکومت طالبان به‌طور رسمی ام‌روز (چهارشنبه، ۱۱ جوزا) این انستیتوت را اساس فرمان ملا هبت‌الله، رهبر طالبان به مدرسه‌ی جهادی تبدیل کرده و قرار است که یک هزار نفر آموزش‌های دینی را در این مدرسه فرا گیرند.

از سوی دیگر، دانش‌جویان این انستیتوت با این کار طالبان مخالفت کرده و می‌گویند که طالبان هر چه زود باید برای آنان مکان دیگر را مشخص کنند تا به درس‌های خویش ادامه دهند.

گفته می‌شود قرار است که معین تامینات وزارت داخله‌ی طالبان در این ولایت ورزش‌گاه ولسوالی فرخار و سایر ساختمان‌های دیگر مهم را به مدرسه‌ی جهادی تبدیل کند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید