کارمندان ریاست شهرداری تخار: طالبان افراد مسلکی را برکنار و به‌جای آن‌ها، نزدیکان خود را گماشته‌اند

توسط Aamaj News

منابع از ریاست شهرداری تالقان، مرکز ولایت تخار به آماج می‌گویند که کارمندان این ریاست از وظیفه‌های شان اخراج گردیده و به‌جای آنان نزدیکان طالبان مقرر شده‌اند.

این منابع که نمی‌خواهند نام شان در خبر ذکر شود، می‌گویند که افراد طالبان با مکتوب‌های در دست‌داشته‌ی شان با امضای مسوولین، به‌جای کارمند‌ان پیشین گماشته شده‌اند.

این در حالی‌ست که طالبان هم‌واره تاکید کرده‌اند که تلاش دارند تا افراد مسلکی و با تجربه را در بست‌های دولتی مقرر کنند.

پیش از این در ریاست زراعت ولایت کندز نیز چنین شکایت‌های موجود است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید