ترورهای هدف‌مند در تخار؛ آماج به فهرست کسانی که سوی طالبان باید ترور شوند دست یافت

توسط Aamaj News

منابع معتبر در تخار به آماج می‌گویند فرماندهان و سرگروه‌های نیرو‌های خیزش مردمی حکومت پیشین و افرادی که از «لحاظ فکری» و «قومی» در این ولایت با طالبان سازگار نیستند، تحت نام «افراد و تفنگ‌داران ناشناس» از سوی جنگ‌جویان استخبارات طالبان قرار است ترور شوند.

منابع از داخل استخبارات طالبان فهرستی ۵۲ نفری از کسانی که از سوی این گروه باید ترور شوند در اختیار آماج قرار داده است. این افراد شامل فرماندهان، سرگروه‌های خیزش‌های مردمی و نیرو‌های پولیس حکومت پیشین می‌شوند.

فهرست ۵۲ نفری که در اختیار آماج قرار گرفته است.

۱- فرمانده جنت از منطقه عاس سرایسنگ از قوم اُزبیک
۲- عبدالوکیل بیک برادری عبدالمطلب‌بیک از منطقه بیک‌آباد شهر تالقان
۳- فرمانده محمد طویل از قریه خسده ولسوالی فرخار
۴- ملا عطا محمد از قریه لژده ولسوالی فرخار
۵- فرمانده محبوب‌الله از قریه قوندوز ولسوالی ورسج
۶- فرمانده مژن برادر فرمانده حضرت بنگی از قریه آپاقی ولسوالی بنگی
۷- ملا نادر از قریه سیاب ولسوالی بنگی
۸- فرمانده غیور از قریه سیاب ولسوالی بنگی
۹- فرمانده دین محمد از قریه خانقا ولسوالی چال
۱۰- فرمانده بابه مراد از ولسوالی چال
۱۱- داکتر فیض‌الرحمن از قریه چشمه گرمک ولسوالی فرخار
۱۲- فرمانده عبدالعالی برادر جنرال داود از مرکز ولسوالی فرخار
۱۳- فرمانده خلیل عرب از قریه گزستان ولسوالی فرخار
۱۴- فرمانده عصمت‌الله از قریه آخ بولاق ولسوالی کلفگان
۱۵- حاجی محمد یعقوب هیکل‌زاده از قریه آخ بولاق ولسوالی کلفگان
۱۶- فرمانده جمال خاک‌سار از قریه آهندره شهر تالقان
۱۷- مولوی محمد ایوب غریب‌نواز از قریه یکه باغ ولسوالی نمک‌آب
۱۸-‌ فرمانده آغای از قریه ابدال مرکز تالقان
۱۹- فرمانده عبدالغفار تقوا از ولسوالی فرخار
۲۰- فرمانده امان‌الله نورخان از قریه حاجی پهلوان ولسوالی بهارک
۲۱- فرمانده محب‌الله از قریه چنزیی تالقان
۲۲- فرمانده پهلوان ابراهیم از قریه تابه تاش ولسوالی رستاق
۲۳- فرمانده حاجی محمد کبیر از قریه چشمه گرمک ولسوالی فرخار
۲۴- ملامحمد نبی از قریه آب آسیابان ولسوالی رستاق
۲۵- فرمانده محمد نظر اشکمشی از قریه شیره ولسوالی اشکمش
۲۶- فرمانده محمد اشرف از قریه خرم ماو ولسوالی فرخار
۲۷- فرمانده نماز از مرکز ولسوالی خواجه بهاوالدین
۲۸- فرمانده مجاهد از مرکز خواجه بهاوالدین
۲۹- فرمانده حاجی سنت‌الله از قریه خسده ولسوالی فرخار
۳۰- فرمانده طلا محمد از قریه شینگان ولسوالی فرخار
۳۱- فرمانده فیض‌الله بیک از قریه ترشت ولسوالی ورسج
۳۲-‌ فرمانده عبدالقهار از تگاب چب ولسوالی فرخار
۳۳- فرمانده حاجی خلیل از نهر چمن مرکز تالقان
۳۴- فرمانده شمس‌الحق سادات از مرکز تالقان
۳۵- فرمانده ابراهیم چریک از قریه لته بند تالقان
۳۶- فرمانده محمود حیدری از زیرشخ ولسوالی کلفگان
۳۷- معاون خیرالله از مرکز ولسوالی رستاق
۳۸- فرمانده خلیل لوگری از قریه زرگری مرکز شهر تالقان
۳۹- معاون ذبیح از قریه گاومالی مرکز تالقان
۴۰- حاجی حمید‌الله از قریه کولابی آهندره مرکز تالقان
۴۱- فرمانده اسلام از قریه چشمه گرمک ولسوالی فرخار
۴۲- حاجی شاروال جان محمد از قریه صیاد ولسوالی چال.
۴۳- فرمانده غفار از قریه پیو ولسوالی ورسج
۴۴- سناتور حاجی اسدالله از مرکز ولسوالی چاآب
۴۵- فرمانده عبدالحمید از قریه جرباشی ولسوالی ینگی قلعه
۴۶- فرمانده نادر از قریه جرگه ولسوالی ینگی قلعه
۴۷- معاون توکل از قریه آق بولاق سرایسنگ مرکز تالقان
۴۸- معاون عبدالاحد از مرکز ولسوالی چاه آب
۴۹- پهلوان تاج محمد رستاقی از ولسوالی رستاق
۵۰- فرمانده شیخ احمد از قریه زرگری مرکز تالقان
۵۱- وکیل خان آغا از نو آباد ولسوالی دشت قلعه
۵۲- فرمانده قیام از قریه النگ ولسوالی دشت قلعه‌.

کُشتار و ترور نظامیان پیشین از سوی جنگ‌جویان طالبان موضوعی تازه‌ی نیست. در یک‌ هفته‌ی گذشته سه تن در تخار از سوی طالبان ترور شدند.

این همه در حالی‌ست که طالبان پس از تسلط شان بر افغانستان، صدها نظامی پیشین را بازداشت و زندانی کرده و در مواردی به قتل رسانده‌اند. این گروه اما همواره بر عفو عمومی رهبر شان تأکید کرده است.

پست‌های مرتبط

1 نظر

Free Cam Girls September 21, 2023 - 8:15 am

Many real estate businesses have structured their strategies https://cupidocam.com/content/tags/skinny around the funnel and it proved successful

پاسخ

نظر بگذارید