طالبان به بهانه‌ بررسی وضعیت خواب‌گاه دانش‌جویان دختر در تخار آنان را اذیت می‌کنند

توسط Aamaj News

منابع به آماج می‌گویند که طالبان از چند روز بدین‌سو به بهانه‌های مختلف وارد خواب‌گاه دختران در دانش‌گاه تخار شده و باعث آزار‌ و اذیت دانش‌جویان دختر می‌شوند.

این منابع با فرستادن تصویرهای از داخل خواب‌گاه دختران می‌گویند که شماری از فرد‌های طالبان به بهانه‌ی بررسی وضعیت به آزار و اذیت‌ آنان پرداخته‌اند.

از سوی هم شماری از خانواده‌های دانش‌جویان با انتقاد از این‌کار طالبان می‌گویند که طالبان حق ندارند هر زمان که دل‌شان خواست به خواب‌گاه دختران بروند و دانش‌جویان را مورد بازپرس قرار دهند.

براساس روایت منابع، چندی پیش محفلی در حمایت از حجاب از سوی طالبان برگزار شده بود که در آن دختران به گونه‌ی اجباری وادار به اشتراک شده بودند و آن‌های که اشتراک نکرده بودند و یا دختری که به انتقاد از طالبان در محفل سخن زد، بازداشت شد.

پیش‌از این نیز گزارش شده بود که طالبان بیش‌تر از ۳۰ دانش‌جوی دختر را به اتهام بیرون شدن بدون اجازه از خواب‌گاه بازداشت کرده‌اند.

شماری از این دانش‌جویان به آماج می‌گویند در وضعیتی‌که کشور گرفتار بحران اقتصادی، بی‌کاری، فقر، ناامنی و جنگ‌های خونین است چه انگیزه‌ای باعث می‌شود که «نقاب اجباری برای زنان» اولویت طالبان شمرده می‌شود؟

مقام‌های محلی طالبان در تخار تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید