دو شهروند افغانستان با ۹۲ کیلوگرام موادمخدر در ختلان تاجیکستان بازداشت شدند

توسط Aamaj News

رسانه‌‌های تاجیکستانی گزارش داده‌اند که پولیس این‌‌کشور دو شهروند افغانستان را با ۹۲ کیلوگرام موادمخدر در ختلان تاجیکستان بازداشت کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها این فردها در مرز افغانستان و تاجیکستان در ولسوالی هم‌دونی ختلان بازداشت شده‌اند.

طبق گزارش‌ها بازداشت شده‌گان باشنده‌گان ولایت تخار هستند که ۹۲ کیلوگرام موادمخدر از نزد آنان کشف و ضبط شده است و تحقیقات از نزد آنان جریان دارد.

از نزد بازداشت شده‌گان ۷۹.۱۵ کیلوگرام تریاک خام و ۱۳.۷۰ کیلوگرام حشیش (چرس) دریافت شده است.

قابل ذکر است که بر اساس مقرره‌های قانون مجازات تاجیکستان، به قاچاق موادمخدر تا ۲۰ سال حبس پیش‌بینی شده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید