ستانکزی: نه تنها افغانستان، بل‌که کشورهای منطقه را از شر متجاوزان آزاد کردیم

توسط Aamaj News

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه‌ی طالبان در مراسم افتتاحیه شرکت افغان انویست گفته است: «نه‌ تنها کشور خود را آزاد کردیم؛ بل‌که کشورهای منطقه را نیز از شر متجاوزان رها ساختیم.»

او اضافه کرده است که جهان باید به آن‌ها ارج بگذارد. به باور او اکنون اگر ایران، پاکستان یا هم دیگر کشورهای همسایه زندگی آرام دارند؛ نتیجه‌ی جهاد و قربانی‌های افغان‌ها است.

پیش از این معین سیاسی وزارت خارجه طالبان‌ بارها ادعایی ابر قدرت بودن را کرده بود.

او باری گفته بود: «در جهان دو ابرقدرت وجود دارد؛ اول امریکا و دوم طالبان.»

پست‌های مرتبط