بحران اجتماعی و اقتصادی افغانستان سبب پیوستن افغان‌ها به گروه‌های هراس‌افگنی می‌شود

توسط Aamaj News

اسپوتنیک روسیه گزارش داده که استانیسلاو زاس، دبیرکُل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که در حال حاضر تهدید مستقیم توسعه‌ی نظامی از طرف طالبان وجود ندارد، اما کماکان افغانستان منبع بی‌ثباتی منطقه باقی مانده است.

آقای زاس تأکید کرده که تهدیدات از جمله تهدیدات هراس‌افگنی و مواد مخدر هنوز از افغانستان سرچشمه می‌گیرد.

دبیرکُل سازمان پیمان امنیت جمعی افزوده که بحران اجتماعی و اقتصادی افغانستان سبب پیوستن افغان‌ها به گروه‌های هراس‌افگنی و قاچاق‌بران مواد مخدر می‌شود.

او هم‌چنان بر تقویت امنیت مرز افغانستان و تاجیکستان و مرزهای جنوبی روسیه تأکید کرده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید