سپنتا: در حاکمیت طالبان تصفیه‌ قومی و مذهبی به سیاست روزمره و‌ نظام‌مند تبدیل شد

توسط Aamaj News

رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان در رشته توییتی های حاکمیت یک ساله طالبان را «غصب قدرت، حاکمیت قانون‌‌ستیز و استبدادی بر مردم» خوانده است.

آقای اسپنتا افزوده که تصفیه‌های قومی، مذهبی و دشمنی با آزادی‌طلبی به سیاست روزمره و‌نظام‌مند آنان (طالبان) تبدیل شده است.

مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان حاکمیت یک‌سال پسین طالبان را که با چالش‌های فراوان به هم‌راه بوده «سال تلخ اندوهگین و تاریک‌ترین سال در تاریخ افغانستان» توصیف کرده است.

او اضافه کرده که تسلط طالبان بر افغانستان سرنوشت میلیون‌ها شهروند این کشور را به شکل بی‌‌پیشینه‌ای دچار دگرگونی‌های دردناک کرده است.

دکتور سپنتا با اشاره با از بین رفتن آن‌چه که در دودهه گذشته در افغانستان ساخته شده بود از جمله حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی گفته است که تمامی دستاوردهای بیست سال گذشته که با قربانی‌های سنگینی نهاده شده بود سراپا برباد رفتند.

این سیاست‌‌گر کهنه‌کار بدون ذکر نام از کشوری گفته «دردناک‌تر از همه این‌که افغانستان عملا در اشغال همسایه‌ای قرار گرفت که از نیم قرن بدین سو رؤیای به قیمومیت کشاندن این کشور و نابودی نهاد‌های ملی و‌نظام دولتی آن را در سر می‌پروراند.»

مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان با ابراز امیدواری تاکید کرده «آنانی‌که نسبت به میهن خود تعهدی دارند، رسالت خویش می‌دانند و خود را برای مبارزه‌ای پایدار آماده کنند.»

روایت آقای سپنتا از حال موجود در حالی صورت می‌گیرد که طالبان قرار است فردا یکساله‌گی پیروزی شان را جشن بگیرند و این روز را رخصتی اعلام کرده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید