فرمان تازه‌ی رهبر طالبان: هیچ کسی حق ندارد دختری را به زور نکاح کند

توسط Aamaj News

رهبر طالبان در تازه‌ترین فرمان خود در مورد حقوق زنان گفته است که زن مال نیست، بل‌که انسان آزاد و اصیل است و هیچ کسی آن‌را در بدل صلح «بد» داده نمی‌تواند.

ملا هیبت‌الله آخند، رهبر حکومت طالبان که از سال‌ها بدینسو هیچ کسی چهره‌اش را ندیده است در یک فرمان تازه امروز (جمعه، ۱۲ قوس) که توسط سخن‌گوی‌های این گروه به‌نشر رسیده است گفته است هیچ کسی حق ندارد دختری را به زور نکاح کند.

در این فرمان که در مورد حقوق زنان صادر شده است آمده: «رضایت دختران بالغ در هنگام نکاح ضروری است،” البته نکاح با کفو” باشد و خطر فتنه و فساد در آن نباشد. هیچ کسی کدام زن را به جبر و نکاح مجبور نمی‌تواند.»

در عین‌حال رهبر طالبان گفته است که زن از مال همسرش سهم مشخص می‌گیرد و کسی حق انکار آن را ندارد. به گفته‌ی او، افرادی که دارای چند همسر‌اند مکلف به پرداخت حقوق برابر به آنان هستند و باید میان همسران‌شان عدالت برقرار کنند.

ملا هیبت الله در این فرمان خود خاطر نشان کرده است که این کار برای آگاهی مردم در مورد حقوقی که شریعت برای زنان تعیین کرده است، موثر است.

در همین حال، رهبر طالبان در این فرمان به وزارت حج و اوقاف دستور داده است که برای آگاهی‌دهی از حقوق در نظر گرفته شده برای زنان در این فرمان، از طریق مسجد‌ها و منبرها آگاهی‌دهی کنند.

این در حالی‌ست که رهبر طالبان در فرمان تازه از حق کار و آموزش زنان و دختران و مشارکت شان در دولت چیزی نگفته است و طالبان پس از قدرت گیری حکومت در افغانستان دانش‌گاه‌ها و مکتب‌ها را به روی دختران بستند. در عین‌حال، وزارت زنان را نیز به وزارت امربالمعروف و نهی عنی المنکر تغییر نام دادند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید