سیگار: مکاتب افغانستان قبل از به قدرت رسیدن طالبان نیز با کمبود منابع روبرو بود

توسط Aamaj News

سیگار یا بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان در تازه‌ترین گزارش خود که امروز منتشر کرده گفته است که حتی در زمان حکومت قبلی مکتب‌ها در افغانستان با کمبود منابع روبرو بود.

سیگار افزوده که در آن زمان گزارش شده بود که مکاتب در حدود پنجاه هزار معلم کمبود دارد.

بازرس ویژه ایالات متحده خواسته است که به دختران اجازه داده شود تا در سطوح عالی تحصیل کنند و محرومیت آنان از دوره متوسطه باعث می‌شود که نتوانند به دانشگاه ها راه یابند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید