جبهه مقاومت: مردم ما زیر ظلم، تبعیض، وحشت، سرکوب داخلی و تجاوز بیرونی روزهای سختی را تجربه می‌کنند

توسط Aamaj News

جبهه‌ی مقاومت در اعلامیه‌ی در پیوند به سی‌و‌سومین سال‌روز خروج ارتش سرخ از افغانستان گفته است که «ما در حالی از این روز گرامی‌داشت می‌کنیم که کشور ما بار دیگر میدان رقابت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای قرار گرفته؛ میان مرگ و زنده‌گی دست و پا می‌زند.»

در اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت که از سوی صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی این جبهه نشر شده آمده: «مردم ما زیر ظلم، تبعیض، وحشت، سرکوب داخلی و تجاوز بیرونی روزهای سختی را تجربه می‌کنند.»

در اعلامیه ذکر شده که امروز دشمن سبب فروپاشی شیرازه‌ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و معنوی افغانستان شده است.»

به گفته‌ی جبهه‌ی مقاومت، در حال حاضر مردم نوعی جدید از تجاوز و مداخله‌های خارجی را تجربه می‌کند.

جبهه‌ی مقاومت تأکید دارد تا زمانی‌که دشمن دست از مداخله‌های خود بر ندارد، مقاومت برای آزادی تا رسیدن به صلح و ثبات ادامه خواهد داشت.

پست‌های مرتبط

3 نظرات

AbeneReap February 20, 2023 - 6:45 pm

buy cialis Our company s positive results in the second quarter were truly an organizational wide effort, which contributions from virtually every area of the business, enabling us to deliver operating profit before depreciation, amortization and severance of 78 million, an increase of 13 compared to the second quarter of 2012

پاسخ
joupspooW February 25, 2023 - 11:40 am

After speaking, Zhao Ling is figure also appeared in front of the hole again best place to buy cialis online reviews Therefore, furosemide may reduce hypertonic saline induced kidney injury via inducing a metabolic alkalosis and via other mechanisms mentioned

پاسخ
Menuase March 2, 2023 - 4:29 am

ricinus borne diseases cialis cheapest online prices

پاسخ

نظر بگذارید