جبهه مقاومت: مردم ما زیر ظلم، تبعیض، وحشت، سرکوب داخلی و تجاوز بیرونی روزهای سختی را تجربه می‌کنند

توسط Aamaj News

جبهه‌ی مقاومت در اعلامیه‌ی در پیوند به سی‌و‌سومین سال‌روز خروج ارتش سرخ از افغانستان گفته است که «ما در حالی از این روز گرامی‌داشت می‌کنیم که کشور ما بار دیگر میدان رقابت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای قرار گرفته؛ میان مرگ و زنده‌گی دست و پا می‌زند.»

در اعلامیه‌ی جبهه‌ی مقاومت که از سوی صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی این جبهه نشر شده آمده: «مردم ما زیر ظلم، تبعیض، وحشت، سرکوب داخلی و تجاوز بیرونی روزهای سختی را تجربه می‌کنند.»

در اعلامیه ذکر شده که امروز دشمن سبب فروپاشی شیرازه‌ای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و معنوی افغانستان شده است.»

به گفته‌ی جبهه‌ی مقاومت، در حال حاضر مردم نوعی جدید از تجاوز و مداخله‌های خارجی را تجربه می‌کند.

جبهه‌ی مقاومت تأکید دارد تا زمانی‌که دشمن دست از مداخله‌های خود بر ندارد، مقاومت برای آزادی تا رسیدن به صلح و ثبات ادامه خواهد داشت.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید