باشنده‌گان بلخاب سرپل به آماج: طالبان خانه‌ها و دکان‌های مردم‌ را در ولسوالی بلخاب تخریب می‌کنند

توسط Aamaj News

شماری از از ساکن‌های روستای ترخواج ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، ادعا کردند که فردی به‌نام مولوی مجاهد به بهانه‌ای سرک‌سازی دست به تخریب خانه‌های مسکونی و دکان‌های تجاری‌ شان که سال‌ها در آن کار کرده‌اند، می‌زند.

آنان به آماج می‌گویند که مولوی مجاهد، بیش‌تر از دو هزار خانه و دکان را اخطار داده است تا مکان را برای تخریب آماده کنند و مردم هم به علت فشارهای موجود از طرف تفنگ‌داران غیرمسوول حق اعتراض را ندارند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید