معین سابق وزارت فرهنگ به معین کنونی وزارت فرهنگ: آقای مجاهد چرا این همه دروغ می گویید؟!

توسط Aamaj News

در حالی‌که تلاشی خانه به خانه بدون مجوز قانونی در شمال کابل و ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر جنجالی و جنبه قومی به خود گرفته است، اما ذبیح الله مجاهد در نشست خبری در کابل از حضور صاحب خانه، وکیل گذر و امام مسجد در جریان این جستجو سخن زده و از آن دفاع کرد.

اما اکنون فاضل سانچارکی در پیامی سخنگوی طالبان را دروغ‌گو خطاب کرده و گفته که در جریان تلاشی خانه وی نه خودش حضور داشته، نه وکیل گذر و نه هم ملا امام مسجد.

آقای سانچارکی پرسیده «قفل دروازهٔ خانه من را به حکم کدام دادگاه شرعی و قضایی شکستاندید؟ دروازهٔ اتاق خواب مرا که خصوصی ترین حریم شخصی است، چرا شکستاندید؟ اسباب و اثاثیهٔ منزل را چرا در هم ریخته و همه چیز را زیر و رو کردید؟ سیف خانه را به عنوان این که داخل آن پول وجود دارد، چرا دستور دادید که به حوزه انتقال، شکستانده یا باز شود؟ آیا ملکیت شخصی، حریم خصوصی و اموال شخصی برای شما که خود را مجری شریعت می دانید قابل احترام هست یا نه؟»

معین سابق وزارت فرهنگ افزوده «شما با این نحوه هجوم و لشکر کشی نه تنها پشت سرتان، دروازه های شکسته و اسباب درهم ریخته به جا گذاشتید بلکه همسایگان را در ترس و وحشت فرو بردید، این نحوه برخورد در کدام دین و شریعت جایز است؟ شما دنبال سلاح می گشتید، اما چرا می خواستید سیف را به حوزه انتقال دهید؟ آیا مال شخصی مردم از نظر شما حلال و غنیمت جنگی است؟»

سانچارکی در ادامه پیام خود نگاشته که وی کلید سیف را از طریق تلفن به افراد طالبان نشان داد و آنها از خالی بودن آن مطمئن شدند، بعد دست از سر آن بر داشتند.

معین سابق فرهنگ افزوده «آقای مجاهد من یک فرهنگی و اهل رسانه‌ام و هیچ نقشی در جنگ و نظامی‌گری نداشته‌ام اما همواره از حقوق مردم، دموکراسی، آزادی بیان و آشتی و صلح حمایت کرده‌ام، از عملکرد شما به عنوان خشن‌ترین اعمال ضد اسلامی در انجام ترور و وحشت و آدمکشی با صراحت انتقاد کرده‌ام و سال‌های زیادی در همانجایی که اکنون شما نشسته اید، به رسانه ها و آزادی بیان کمک و از حقوق خبرنگاران و گردش آزاد اطلاعات در جامعه حمایت نموده‌ام اما شما اکنون، از همین چوکی و موقف، شدید ترین محدودیت ها را علیه آزادی بیان، محرومیت زنان از کار و اشتغال، خانه نشین ساختن خبرنگاران و هنرمندان زن و ترویج فضای رعب و وحشت اعمال کرده اید.»

آقای سانچارکی در پایان پیام‌اش نگاشته «شما امروز در بیانات خود ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی را که آزادی گشت و گذار و سفر در داخل و خارج کشور است از مردم سلب کردید. شما چرا مخالف روح شریعت عمل می کنید و چرا این همه دروغ می گویید؟!»

معین سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ در حالی نسبت به تلاش خانه‌اش واکنش نشان می‌دهد که تلاشی خانه به خانه از سوی غیر پشتون‌ها تحقیرآمیز، غیراسلامی، غیرقانونی و با انگیز قومی گفته شده، اما طالبان این سخنان را رد کرده و می‌گویند که این‌کار برای تأمین امنیت است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید