صالح: رییس اجرایی میوند بانک در حبس است؛ طالبان یک متخصص پاکستانی را در رأس اجرایی این بانک گماشته‌اند

توسط Aamaj News

امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی، رییس‌جمهود فراری افغانستان در یک پیامی نگاشته است که داکتر فریدون، رییس اجرایی میوند بانک که به دعوت شبکه‌ی حقانی به کابل رفته بود هفته‌ها می‌شود در داخل دفترش حبس است و اجازه‌ی تماس به بیرون را ندارد.

آقای صالح افزوده است که او رفته بود تا در ارتباط به مسایل مالی و اقتصادی استلال منطقی ارایه کند؛ اما اکنون طالبان یک نفر متخصص پاکستانی را در رأس امور اجرایی میوند بانک گماشته‌اند.

به گفته‌ی صالح بحث در میوند بانک بالای سرنوشت صد تا سه صد ملیون دالر است.

او در ادامه افزوده که در عین حال یکی از آرمان‌های دیگر آی‌اس‌آی که همانا مدیریت‌کردن مرکز ثقل تبادله افغانی بود، پوره شد و اکنون نرخ را در سرای شهزاده نه؛ بل‌که در چوک یادگار در پشاور تعیین می‌کند.

امرالله صالح در اخیر خاطر نشان کرده‌ که با سخت‌گیری‌های محاسبه‌شده از جانب گروه ستم‌پیشه و متعصب طالب حجم بیش‌تر کار تبادل اسعار به پشاور انتقال یافته است و عده‌ی معدودی از تاجران که در افغانستان باقی‌مانده‌اند یا به عضوهای شورای کویته زیر اسم شراکت باج می‌دهند، یا هم از قبل روابط با آی‌اس‌آی داشته‌اند و یا هم به‌صورت روزمره به ملیشه‌های طالب در شهرهای بزرگ برای بقای کار خود رشوت می‌دهند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید