یک خلبان نظامی به آماج: طالبان معاش سه ماه را به مبلغ «سه هزار افغانی» برایم پرداخت کردند

توسط Aamaj News

وعده‌ی طالبان مبنی بر پرداخت معاش کارمندان دولتی که تاکنون با آن‌ها کار می‌کنند مبهم و نا معلوم است. کارمندان دولتی می‌گویند که نه کرایه‌‌ای برای رفتن دارند و نه نانی برای خوردن، اما طالبان فقط وعده‌های نامعلوم برای پرداخت معاش می‌دهند و عمل نمی‌کنند.

یک خلبان نظامی که آماج از بهر حفظ امنیت و مقام شخص از گرفتن نام‌اش خود‌داری می‌کند، می‌گوید که «طالبان معاش سه ماهه را به مبلغ سه هزار افغانی برایم پرداخت کرده‌اند.» او گفت: «بعد از پنج ماه دریافت نکردن معاش، روز گذشته طالبان برایم تماس گرفتند که بیایید بری تان معاش می‌دهیم، وقتی برای دریافت معاش رفتم سه ماهه معاش‌ام را پرداخت کردند که سه هزار افغانی شده بود، یعنی ماهی یک‌هزار افغانی. در حالی‌که معاش من در پنج ماه حدود سه لک افغانی بود.»

این خلبان نظامی در صحبت با خبرنگار آماج اضافه کرد که از این کار طالبان شدیداً ناراحت شده است. زیرا به گفته‌ی او، طالبان با دادن سه هزار افغانی به او احساس می‌کند که به رتبه‌ی نظامی اش که دگرمن است، توهین کرده‌اند.

این خلبان نظامی که در حکومت گذشته نیز وظیفه خلبانی از چرخ‌بال‌های نظامی را بر عهده داشت اکنون با طالبان در فرود‌گاه کابل مصروف وظیفه است.

این در حالی‌ست که چرخ‌بال‌های نظامی از سوی نیروهای امریکایی در فرود‌گاه کابل تخریب شده بودند و طالبان به تازه‌گی مدعی شده‌اند که چند فروند از این هواپیما‌ها را فعال کرده‌اند.

طالبان هم‌واره بر پرداخت معاش کارمندان دولتی وعده کرده‌اند، اما تاکنون نتوانسته‌اند که به این وعده‌های خود عمل کنند، اگر پرداخت کرده‌اند اندک بوده است و این مقدار کم نمی‌تواند برای خانواده‌های کارمندان دولتی کارا باشد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید