معاون شورای امنیت فدراتیف روسیه: به رسمیت شناختن طالبان وابسته به عملی نمودن تعهدات شان است

توسط Aamaj News

دمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه در گفتگو با رسانه های روسی گفته که ایالات متحده امریکا با پول مصرف کرده اش در ۲۰ سال گذشته می توانست افغانستان فقیر را به باغ پر از گُل مبدل کند.

آقای مدودف افزوده «نمی دانم اینقدر پول در بیست سال به کجا رفته؟ با این مقدار پول می شد افغانستان را به باغ پر از گل مبدل کرد.»

او همچنان گفته که همه توقع داشتند که با حضور امریکا در افغانستان در سال ۲۰۰۱ ریشه مواد مخدر در این کشور برچیده شود، اما برعکس قاچاق مواد مخدر چهل برابر شد.

معاون شورای امنیت فدراتیف روسیه در برابر پرسشی مرتبط با به رسمیت شناختن طالبان گفته که مسکو با طالبان در ارتباط است، اما به رسمیت شناختن آنها وابسته به عملی شدن برخی تعهدات، به ویژه مبارزه با هراس‌افگنی می‌باشد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید