شورای رهبری دانش‌گاه کابل: دختران آرایش نکنند؛ متوجه باشیم فیصله‌های ما به بیرون درز نکند و باعث سرو‌صدا و دردسر نشود

توسط Aamaj News

در مکتوبی‌که از جلسه‌ی شورای رهبری دانش‌گاه کابل در اختیار آماج قرار گرفته آمده که حجاب اسلامی تضمین‌کننده‌ی حفظ عزت، حیثیت دختر مسلمان است و دانش‌جویان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و از آرایش پرهیز کنند.

در مکتوب شورای رهبری دانش‌گاه کابل تأکید شده است که استادان از تماس و مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کنند و به‌خاطر آرام و آسوده به امور اکادمیک شان بپردازند. برای نخستین‌بار است که پس از تحولات سیاسی اخیر، استادان دانش‌گاه از مصاحبه با رسانه‌ها منع می‌شوند.

فیصل امین، معاون امور محصلان دانش‌گاه کابل در این جلسه گفته: «باید متوجه باشیم تا فیصله‌های ما به بیرون درز نکند و باعث ایجاد سروصدا و دردسر نشوند».

در این مکتوب آمده که استادان اناث صرف برای دانش‌جویان اناث و استادان ذکور تنها برای دانش‌جویان ذکور تدریس و رهنمایی کنند.

هم‌چنین در مکتوب ذکر شده است که استفاده از گوشی‌های هوش‌مند، عکاسی و گرفتن ویدیو در صحن دانش‌گاه مجاز نیست؛ اما این‌کار از بهر این‌که دانش‌جویان توجه‌ی بیش‌تر به درس‌های شان کنند، گفته شده‌ است.

باید یادآور شد که پس از سقوط حکومت پیشین دروازه دانش‌گاهای کشور دوباره به‌روی دانش‌جویان باز شده است.

اما منابع به آماج می‌گویند که ترک بیش از ۲۸۰ استاد تنها از سه دانش‌گاه کشور و هم‌چنان کمبود کادر علمی در دانش‌گاه‌ها به نظر می‌رسد که روند آموزش عالی را با مشکل‌های روبه‌رو کرده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید