وزارت مالیه حکومت طالبان از اجرا شدن معاش کارمندان متقاعد دولتی خبر می‌دهد

توسط Aamaj News

احمدولی حقمل، سخن‌گوی وزارت مالیه حکومت طالبان می‌گوید که پس از حل مشکل‌های تخنیکی، به‌زودی پرداخت معاش کارمندان متقاعدین دولتی هم آغاز می‌شود.

پیش از این، وزارت مالیه از پرداخت شدن معاش‌های سه‌ ماهه‌ی کارمندان دولتی نیز خبر داد.

این در حالی‌ست که پس از روی‌کار آمدن حکومت طالبان، کارمندان دولتی بارها از اجرا نشدن معاش‌های شان شکایت کردند و حکومت طالبان وعده‌ی پرداخت آن‌را داده است.

پست‌های مرتبط

1 نظر

Julie Mackrell March 19, 2023 - 4:29 pm

To the aamajnews24.com owner, Great post!

پاسخ

نظر بگذارید