پناه‌جویان افغانستان در پاکستان به جهان: در برابر ما تبعیض قایل نشوید

توسط Aamaj News

پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد پاکستان پس از چهل روز سکوت را شکسته و خواسته‌های شان را طی یک قطع‌نامه‌ی بیان کردند.

آن‌ها می‌گویند که در این چهل روز کسی صدای شان را نشنید و روزهای سختی را در آفتاب‌سوزان سپری کردند و یک‌بار دیگر خواسته‌های‌شان را مطرح کرده، خواهان رسیده‌گی به پرونده‌های مهاجرتی شان شدند.

این پناه‌جویان معترض از جامعه جهانی، حقوق بشر و کمیساریای عالی سازمان ملل در امورپناهنده‌گان یا UNHCR خواهان رسیده‌گی به پرونده‌های مهاجرتی شان شدند.

پناه‌جویان معترض می‌گویند تا زمانی‌که به خواست‌های‌شان از سوی جامعه جهانی و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهده‌گان رسیده‌گی صورت نگیرد به این اعتراضات شان ادامه می‌دهند.

آن‌ها از جامعه جهانی خواستند که در برابر شان تبعیض قایل نشوند و مانند پناه‌جویان اوکراینی با آنان تعامل صورت گیرد.

قابل یادآوری است که در این چهل روز، تاکنون نهادهای جهانی و کشورهای مهاجر پذیر در مورد وضعیت بد و اعتراض پناه‌جویان افغانستان در پاکستان‌ ابراز نظر نکرده‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید