نگرانی از جنگ قومی در افغانستان؛ توتاخیل: جنگاندن جوانان خوست و هلمند در شمال خطرناک است

توسط Aamaj News

به‌دنبال لشکرکشی طالبان از جنوب به شمال به‌ویژه پنجشیر، اندراب، تخار و کشتار غیرنظامیان از سوی طالبان، شماری از سیاست‌گران و فعالان رسانه‌یی واکنش نشان داده و آن‌را سرآغاز یک جنگ خطرناک قومی در کشور پنداشته‌ا‌ند.

حبیب توتاخیل خبرنگار در توییتی نگاشته: «جنگاندن جوانان هلمند و خوست در شمال نفاق قومی را در جامعه به میراث می‌گذارد و این دامن‌زدن به نفاق قومی در جامعه بوده و خیلی خطرناک است.» توتاخیل افزوده: «در خوست پاکستانی‌ها بمباردمان می‌کنند، اما خوستی برای جهاد به شمال می‌رود.»

کشتار غیرنظامیان و لشکرکشی طالبان از جنوب به شمال واکنش مالک قریشی دیپلمات پیشین را نیز هم‌راه شده است، آقای قریشی گفته «این برنامه باداران طالبان است تا نفاق قومی را در کشور دامن بزنند.» این دیپلمات پیشین وزارت خارجه افزوده: «قتل افراد غیرنظامی از سوی طالبان وحشی و درنده خو در دره عبدالله‌خیل پنجشیر جنایت جنگی است.»

در همین حال فرستادن داوطلبان جنگ از خوست به پنجشیر واکنش شکلا زدران فعال اجتماعی را نیز به هم‌راه داشته است، او در توییتی نگاشته: «می‌گویند طالبان جوانان خوست را به جنگ پنجشیر می‌فرستند. طالبان ریشه خود را خودش با تبر می‌زند. فردا اگر طالب باشد یا نباشد، اما خوستی‌ها با پنجشیری‌ها یک‌جا در وطن زندگی می‌کنند و نباید به خوست دشمنی آورده شود.»

این واکنش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان از نفاق قومی در گذشته رنج برده و آگاهان ادامه وضع موجود را خیلی خطرناک دانسته و سرآغاز جنگ داخلی و قومی می‌پندارند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید