پدرام: مشکل افغانستان قومی است

توسط Aamaj News

عبدالطیف پدرام، رهبر حزب کنگره‌ی ملی می‌گوید که اساسی‌ترین مشکل افغانستان، مشکل قومی است.

او در توییترش نگاشته است: «امروز رهبران بزرگ‌ترین قدرت‌های جهان نیز دریافته‌اند و اعتراف می‌کنند که اساسی‌ترین مشکل افغانستان، مشکل قومی است؛ موضوعی‌که صدها بار در باره‌‌ی آن گفته‌ایم و نوشته‌ایم.»

مسأله قومی قدرت در افغانستان، جدال همیشه‌گی و منازعه تمام دوران‌های تاریخ به حساب می‌رود؛ به گونه‌ای که از تاریخ تأسیس افغانستان تاکنون، سیاست بر محور قومیت می‌چرخد و همه ایدیولوژی‌های سیاسی در اختیار قومیت قرار گرفته است.

طالبان در هسته رهبری و تصمیم‌گیری نیز یک گروه قومی هستند. ترکیب والیان و کابینه حکومت آنان، نمونه واضح این ادعا است. از نخست‌وزیر تا سطوح پایینی، از یک آدرس هستند و این نارضایتی را در درون جامعه چند قومی افغانستان شکل داده است.

اما طالبان می‌گویند که حکومت شان همه‌شمول است و از هر قوم نماینده دارد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید