ریاست عمومی پاسپورت تا سه روز دیگر به‌روی متقاضیان بسته شد

توسط Aamaj News

‏منابع تأیید می‌کنند که ریاست عمومی پاسپورت بار دیگر برای سه روز تا روز چهارشنبه به‌روی متقاضیان، بسته شده‌است. تاکنون علت این‌کار روشن نیست. 

شماری از مراجعان نیز به آماج می‌گویند که به آنان اجازه‌ی ورود به این ریاست، داده نشده‌است.

ریاست پاسپورت اما تاکنون به گونه‌ی رسمی در این مورد چیزی نگفته است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید