پزشک پنجشیری از دو هفته به این‌سو در بند طالبان است و سخت شکنجه می‌شود

توسط Aamaj News

بسته‌گان عبدالله رحمانی، پزشک شفاخانه محمدعلی جناح به آماج می‌گویند که او از دو هفته به این‌سو در بند طالبان است و شکنجه می‌شود.

به گفته‌ی بسته‌گان عبدالله، طالبان پس از بررسی تلفن‌ و با دیدن تصویرهای از احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و تصویری از پنجشیر او زا بازداشت‌ کرده‌اند.

به روایت بسته‌گان این پزشک، طالبان بر او اتهام هم‌کاری با جبهه‌ی مقاومت را نیز زده‌اند.

به گفته‌ی آنان، این پزشک از سوی طالبان به‌ گونه‌ی شدید شکنجه می‌شود تا آدرس مقاومت‌گران را برای شان بگوید.

آنان می‌افزایند که عبدالله در حالی‌که با هیچ گروه سیاسی و حزبی ارتباط نداشت؛ دو هفته قبل در منطقه دشت برچی شهر کابل از سوی طالبان بازداشت و تاکنون از سرنوشت‌اش هیچ‌ خبری نیست.

طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند.

این بازداشت‌های خودسرانه در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز طالبان جوانان زیادی را به‌ اتهام هم‌کاری با جبهه‌ی مقاومت با خود بُرده‌‌اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید