صف‌های طولانی برای دریافت آب، زندگی را برای مردم عنابه پنجشیر دشوار ساخته است

توسط Aamaj News

باشنده‌گان ولسوالی عنابه‌ی ولایت پنجشیر از کم‌بود آب صحی و آشامیدنی شاکی اند.

این باشنده‌گان به آماج می‌گویند که روستای‌شان از سطح دریا ۱۵۰ متر فاصله دارد و این امر دست‌رسی به آب آشامیدنی را برای آنان دشوار می‌سازد.

آنان می‌افزایند که منابع آبی در فاصله‌های دور قرار دارد و همه روزه باید مسافت زیادی را طی کنند تا آب مورد نیاز خود را تأمین کنند.

آنان می‌افزایند که باید ساعت‌ها را در انتظار گرفتن آب در صف بی‌‌ایستند.

انتقال آب از منبع تا خانه یکی از چالش‌های بزرگ، سد راه این باشنده‌گان است که در بعضی مواقع با استفاده از حیوانات چون مرکب آب را به خانه‌های شان انتقال می‌دهند.

باشنده‌گان عنابه تأکید دارند که زمینه استخراج آب با استفاده از انرژی نوری موجود است؛ اما آنان توانایی تأمین بودجه آن را ندارند و برای این کار نیاز به هم‌کاری مالی دارند.

ولسوالی عنابه در شمال پنجشیر موقعیت دارد و به دلیل ارتفاع بلند از آب، دست‌رسی مردم را به این مایه‌ی حیاتی مشکل ساخته است. بیش از ۲۰۰۰ خانواده‌ در این ولسوالی زندگی می‌کنند که نیاز جدی به آب دارند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید