آماج به نوارهایی از کشتار غیرنظامیان و توهین به جسدها از سوی طالبان در پنجشیر دست یافت

توسط Aamaj News

آماج نیوز به نوارهایی خشنی از پنجشیر دست یافته که نشان می‌دهد طالبان شماری از غیرنظامیان را کشته و با بوت به روی جسدها پا می‌گذارند.

یادآوری: برخی نوارها به دلیل خشن بودن قابل نشر نیست.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید