طالبان مقبره‌ی دریاخان تلاش را انفجار دادند

توسط Aamaj News

منابع از پکتیکا به آماج تایید می‌کنند که دیروز طالبان قبر دریاخان تلاش فرمانده‌ی پیشین پولیس ولسوالی سروبی پکتیکا را انفجار داده‌اند.

آقای تلاش ۲ سال پیش در پی انفجار ماین کنارجاده‌‌ای در ساحه‌‌ی هیبتی ولسوالی سروبی پکتیکا کشته شده بود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید