سیزده روز پسا مسدود شدن گذرگاه دند‌پتان؛ بازرگانان از وضع موجود شاکی اند

توسط Aamaj News

منابع محلی در ولایت پکتیا می‌گویند که از سیزده روز بدینسو گذرگاه دندپتان، مرز میان پاکستان – افغانستان به روی رفت و آمد اموال بازرگانان و مسافران مسدود شده است.

به گفته منابع، روزانه به صدها موتر بازرگانان و مسافران در انتظار باز شدن این گذرگاه هستند و صدها هزار افغانی از این ناحیه ضرر می‌بینند و برای مردم مشکلات زیادی به بار آورده است.

از سوی دیگر، منبع معتبر محلی به نقل از مسوولان ارشد طالبان برای ولایت پکتیا می‌گوید که گذرگاه دندپتان پس از تیراندازی نیروهای پاکستانی بر افغان‌های که از این گذرگاه در حال عبور بودند، مسدود گردید و تا هنوز زمان باز شدن آن معلوم نیست.

به گفته این منبع، چندی قبل در نتیجه تیراندازی نیروهای پاکستانی بالای سه شهروند افغانستان، یک تن کشته و دو تن دیگر شان زخم برداشته بودند.

پس از تسلط طالبان در افغانستان چندین ‌مرتبه گذرگاه های مرزی میان افغانستان و پاکستان با اوج‌گیری اختلافات مسدود شده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید