تجارت سیاه ویزه پاکستان در قلب افغانستان؛ «قیمت هر ویزه ۵۰۰ دالر امریکایی است»

توسط Aamaj News

با وجودی‌که سفارت پاکستان در کابل چندین ماه است که روند توزیع ویزه را به‌ گونه‌ی آنلاین نیز آغاز کرده، اما این روند نتوانسته مشکل‌های متقاضیان افغانستان را حل کند.

شماری از درخواست کننده‌گان ویزه پاکستان از مشکل‌های دریافت آن شکایت و از فساد گسترده در صدور آن سخن می‌زنند.

آنان می‌گویند که به دلیل بلند بودن جمعیت مردم برای مهاجرت به کشورهای جهان ناچار اند اول به پاکستان بروند. آنان می‌افزایند که سفارت پاکستان هم از این «آب گل آلود ماهی مقصود می‌گیرد».

این درخواست کننده‌گان به آماج می‌گویند که به درخواست‌های شأن برای دریافت ویزه آنلاین یا جواب منفی داده می‌شود، یا اصلأ جواب داده نمی‌شود. آنان می‌افزایند که اگر به شرکت‌های سیاحتی ارتباطی با افرادی درون سفارت مراجعه کنند، با دریافت «۵۰۰ دالر امریکایی» در ظرف ۲۴ ساعت برای‌شان ویزه داده می‌‌شود.

شکایت رشوت در برابر ویزه پاکستان‌ در حالی مطرح می‌شود که در زمان «جمهوریت» نیز مراجعان سفارت پاکستان از آن‌چه که نابسامانی‌ها در گرفتن ویزه دراین سفارت گفته می‌شد، شکایت داشتند.

شماری از این متقاضیان می‌گفتند که دریافت ویزه پاکستان در آن روزها همانند گذشتن از هفت خوان رستم بود. متقاضیان ویزه باید روزها و شب‌ها را پشت در سفارت پاکستان می‌گذاشتند تا ویزه دریافت کنند.

با این حال چند ماه قبل مسوول دفتر رسانه‌های بخش قنسولی سفارت پاکستان در کابل در پیامی به رسانه‌ها ادعای صدور ویزه در برابر پول را تکذیب کرده بود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید