مشاور امنیت پاکستان: افغانستان به‌سوی یک فاجعه‌ی جدید پیش می‌رود

توسط Aamaj News

موید یوسف، ‏مشاور امنیت ملی پاکستان در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی می‌گوید که افغانستان به‌سوی یک فاجعه‌ی جدید پیش می‌رود.

او افزوده که غرب باید نگرش خود در مورد افغانستان را تغییر دهد و بی‌درنگ به مردم افغانستان کمک‌های غذایی برساند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید