گروه بین‌المللی بحران: اسلام‌آباد از پذیرش حاکمیت ظالمانه طالبان اجتناب کند

توسط Aamaj News

گروه بین‌المللی بحران می‌گوید که متحد دیرینه‌ی پاکستان با زور قدرت را در افغانستان گرفته و مخالفان خودش را به کشورهای دیگر تبعید کرده است.

براساس گزارش گروه بین‌المللی بحران، طالبان مشروعیت بین‌المللی ندارد. اما شاید پاکستان متمایل به حفظ رابطه اش با طالبان باشد.

این گزارش می‌افزاید که پاکستان از رابطه‌اش خوب استفاده کرده، باید طالبان را به حکومت همه‌شمول سوق دهد، که در نتیجه طالبان به حقوق اساسی انسان‌ها ارج گذاشته و متعهد بر مبارزه با تروریسم بمانند، که ممکن باعث رفع وضعیت غم‌انگیز بشری در افغانستان شود.

طبق این گزارش پاکستان بر عکس دوره‌ی قبل حکومت طالبان را تاحال به‌رسمیت نشناخته، علت آن‌هم روابط‌‌اش با کشورهای غربی و به‌ویژه امریکا است.

در گزارش ذکر شده است که اسلام‌آباد هم‌چنان آگاه است که به‌رسمیت شناختن طالبان از جانب آ‌ن‌ها مشکل‌های سیاسی و اقتصادی طالبان را چندان مرفوع نمی‌کند.

در گزارش هم‌چنین آمده که پاکستان از کشورهای غربی به ویژه آمریکا می‌خواهد با طالبان تعامل کنند و تحریم‌ها را برداشته و کمک اقتصادی و هم‌چنان بشردوستانه به افغانستان ارایه کنند.

گروه بین المللی بحران تأکید می‌کند که «پاکستان علیرغم نگرانی‌هایش مانند ارتباط طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان، رابطه‌اش را با این گروه حفظ می‌کند و در سطح بین‌المللی نیز دفاع خواهد کرد. اما باید همان‌طوری که بر کشورهای دیگر مبنی بر ارایه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صدا می‌زند، باید طالبان را از طریق دیپلماسی قانع به تشکیل حکومت همه‌شمول، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق اساسی شهروندان افغانستان کنند.»

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید