نایجریا یک میلیون دالر به صندوق امانت بشردوستانه‌ی افغانستان کمک کرد

توسط Aamaj News

دولت نایجریا مبلغ یک میلیون دالر به صندوق امانت بشردوستانه‌ی افغانستان کمک کرده است و حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان هم‌کاری‌های اسلامی در بیانیه‌ای، ضمن استقبال از این کمک نیجریه، آن‌را سخاوت‌مندانه توصیف کرده است.

به‌گفته‌ی آقای ابراهیم، این کمک مالی به موقع به تلاش‌های سازمان هم‌کاری‌های اسلامی برای رسیده‌گی به وضعیت میلیون‌ها شهروند افغانستان، از جمله زنان و کودکان کمک می‌کند.

از سوی هم، سازمان هم‌کاری‌های اسلامی گفته است که در اجرای کامل قطع‌نامه‌ی ویژه خود در مورد افغانستان که در آخرین نشست فوق‌العاده‌ی این سازمان در پاکستان صادر شد، دریغ نخواهد کرد و به حمایت از مردم افغانستان متعهد است.

سازمان هم‌کاری‌های اسلامی از تمامی کشورهای عضو این سازمان خواسته است تا از طریق حساب بانکی‌ای که برای صندوق امانت بشردوستانه‌ی افغانستان در بانک توسعه اسلامی ایجاد شده است، کمک کنند.

قابل ذکر است که این صندوق از سوی سازمان هم‌کاری‌های اسلامی که در پاکستان دایر شده بود، ایجاد شده است.

این درحالی‌ست که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، فقر و بی‌کاری در این کشور گسترش بی‌پیشینه‌ی داشته است.

کشورهای جهان و نهادهای کمک‌رسان، هشدار داده‌اند که اگر به وضعیت شهروندان افغانستان توجه نشود فاجعه‌ی انسانی در این کشور رخ خواهد داد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید