سازمان هم‌کاری‌های اسلامی نماینده‌ی ویژه در امور افغانستان گماشت

توسط Aamaj News

‏حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان هم‌کاری‌های اسلامی، دستیار خود طارق علی بخیت را هم‌چون نماینده‌ی ویژه‌اش برای افغانستان گماشت. این سازمان می‌گوید که آقای بخیت مسئولیت هماهنگی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را به عهده خواهد داشت.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید