جبهه‌‌ مقاومت گزارش‌ اسپوتنیک در مورد نشست مسعود با طالبان در تاجیکستان را رد کرد

توسط Aamaj News

جبهه‌ی مقاومت ملی با نشر اعلامیه‌ای گزارش‌ اسپوتنیک مبنی بر نشست احمد مسعود، رهبر این جبهه با طالبان در تاجیکستان را رد کرد‌.

این جبهه گفته است که شماری از رسانه‌ها گزار‌ش‌هایی از گفت‌وگو میان جبهه‌ی مقاومت ملی و طالبان در تاجیکستان را نشر کرده‌اند، که این گزارش‌های حقیقت ندارد.

این جبهه افزوده است که جبهه‌ی مقاومت ملی هم‌واره به صلح پایدار، واقعی و عزت‌مند را راه‌حل سیاسی برای معضل کشور می‌داند؛ اما طالبان مانند گذشته اعتقادی به مذاکره و صلح نداشته و به دوام قدرت خود از راه زور تأکید می‌کند.

در اعلامیه آمده است که جبهه‌‌ی مقاومت با تمام توان در برابر ظلم و زورگویی به مبارزه‌ی خود ادامه می‌دهد و هیچ‌گاهی دروازه گفت‌وگو را نیز نخواهد بست.

این در حالی‌ست که پیش از این اسپوتنیک از نشست میان جبهه‌ی مقاومت ملی و طالبان در آینده نزدیک در تاجیکستان خبر داده بود.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید