جبهه‌ی مقاومت: عامل اصلی فقر و نابسامانی‌های اقتصادی گروه‌ی جنایت‌کار طالبان اند

توسط Aamaj News

صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی جبهه‌ی مقاومت ملی می‌گوید: «از کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه‌ی جهانی برای مردمی که به گروگان گرفته شده‌اند، قدردانی می‌کنیم.»

او در توییتی نگاشته که عامل اصلی فقر، نابسامانی‌های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و صحی در افغانستان، گرو‌ه‌های جنایت‌کار طالبان اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید