جبهه‌ی مقاومت: نشست ناروی مماشات با یک گروه‌ تروریستی بود؛ منبع مشروعیت داخلی هر حکومت آینده خود مردم افغانستان خواهد بود

توسط Aamaj News

علی میثم نظری، مسوول روابط خارجی جبهه‌ی مقاومت ملی در گفت‌‌و‌گو با رسانه‌ی امریکایی «دی نیویارک سَن» می‌گوید که برگزاری نشست اُسلو یک اشتباه بود. به باور آقای نظری، نشست ناروی نوعی مماشات دولت‌های غربی با یک گروه‌ی تروریستی بود.

مسوول روابط خارجی جبهه‌ی مقاومت بدین باور است که منبع مشروعیت داخلی هر حکومت آینده در کشور، خود مردم افغانستان خواهد بود. علی میثم نظری می‌افزاید که طالبان هرگز نمی‌توانند شرایط جهان را برآورده سازند. زیرا به گفته‌ی او «طالبان گروه از هم گسیخته‌ی است که بین خود می‌جنگند و قادر به ارائه هیچ پیام منسجم به قدرت‌های خارجی نیستند». آقای نظری می‌افزاید که وعده‌های طالبان بی‌ارزش است.

این اظهارات مسوول روابط خارجی جبهه‌ی مقاومت ملی در حالی صورت می‌گیرد که پس از پنج ماه هیچ حکومتی طالبان را به‌رسمیت نشناخته‌ و از دید داخلی نیز طالبان قادر به معرفی سازوکار مدیریت کشور و چگونه‌گی انتقال قدرت به‌شکل مسالمت‌آمیز آن براساس اراده مردم نبوده‌اند. آگاهان می‌گویند که هرگونه سلطه‌جویی از طریق زور در افغانستان در گذشته نتیجه نداده و در آینده نیز نتیجه‌ی نخواهد داد، بل‌که راه‌حل مراجعه به اراده مردم و برگزاری انتخابات شفاف است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید