جبهه‌ی مقاومت: با پایان زمستان حملات تهاجمی را آغاز می‌کنیم

توسط Aamaj News

علی میثم نظری، مسوول روابط خارجی جبهه‌ی مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در جریان سفر اروپایی‌اش در گفت‌و‌گویی با یک روزنامه بلجیمی گفته که جبهه مقاومت پس از زمستان حملات تهاجمی‌اش را بر ضد طالبان آغاز می‌کند. روزنامه «لی سور» به نقل از آقای نظری نگاشته که «طالبان ضعیف و بی‌نظم شده‌اند، ما دوباره قدرت را در دست می‌گیریم.» 

این روزنامه بلجیمی نگاشته که مسوول روابط خارجی جبهه‌ی مقاومت به رهبری احمد مسعود در سفر اروپایی‌اش به دنبال متقاعد ساختن کشورهای اروپایی است تا آنان را جهت ادامه مبارزه در برابر ترویزم جهانی ترغیب کند.

اگر چه طالبان از پایان جنگ و تأمین امنیت در سراسر افغانستان سخن می‌زنند، اما آگاهان نظامی موجودیت جبهات جنگی ضد طالبان را تهدید جدی برای آینده حکومت‌داری آن‌ها می‌دانند. جبهات جنگی که در نقاط مختلف افغانستان به ویژه پنجشیر و اندراب در حال انسجام بیش‌تر در برابر طالبان اند.

پست‌های مرتبط

1 نظر

Bigass Free Live Webcams with Girls September 21, 2023 - 12:53 pm

Level up while tipping girls in chat rooms and enjoy the BEST new live cam site experience https://cupidocam.com/content/tags/blonde

پاسخ

نظر بگذارید