جبهه‌ی مقاومت: نشست تهران با طالبان بدون نتیجه پایان یافت؛ طالبان به تقسیم قدرت بین اقوام و مشارکت باور ندارند

توسط Aamaj News

جبهه‌ی مقاومت ملی در اعلامیه‌ای می‌‌گوید که این جبهه‌ بعد از تقاضای مکرر طالبان و جمهوری اسلامی ایران برای حل مشکل کشور از راه مصالحه، پاسخ مثبت گفته و هیأتی به ریاست اسماعیل‌خان با طالبان دیدار داشتند.

در اعلامیه‌‌ای جبهه‌ی مقاومت که از سوی علی میثم نظری، مسوول روابط خارجی این جبهه هم‌گانی شده، آمده که در این دیدار آنان بر اهداف خویش از جمله تشکیل حکومت همه‌‌شمول تاکید نمود.

در اعلامیه هم‌چنین آمده که در این نشست طالبان برخلاف آنچه واقعیت جامعه و خواست‌های مردم افغانستان است؛ بر ادامه‌ی وضع موجود تاکید کردند.

جبهه‌ی مقاومت می‌گوید که طالبان بار دیگر ثابت کردند که به هیچ صورت حاضر به پذیرش اصول و ارزش‌های شهروندی، تقسیم عادلانه‌ی قدرت میان همه اقوام و اقشار جامعه و تشکیل حکومت فراگیر بر آمده از آراء و اراده مردم افغانستان نیستند. 

در اعلامیه‌ای جبهه‌ی مقاومت ذکر شده که این نشست و سفرشان با طالبان بدون هیچ دست‌آوردی پایان یافت.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید