جبهه مقاومت: جنگ‌جویان گروه های طالبان از همان روز های نخست به کشتار بسیار وحشیانه‌ی مردم روی آوردند

توسط Aamaj News

صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی جبهه‌ی مقاومت ملی ضد طالبان در توییتی از عفو عمومی رهبری طالبان انتقاد کرده و گفته است که «جنگ‌جویان این گروه دست به کشتار مردم زده‌اند.»

آقای احمدی نگاشته: «پس از سقوط کابل، گروه‌های طالبان هم‌واره بر اعلامیه‌ی عفو عمومی کارمندان دولتی به ویژه آنانی‌کخ در نهاد‌های امنیتی کار می‌نمودند تأکید می کردند.اما، جنگ‌جویان گروه های طالبان از همان روز های نخست به کشتار بسیار وحشیانه‌ی مردم روی آوردند.»

سخن‌گوی جبهه‌ی مقاومت ملی با حمایت از گزارش‌های اخیر دیدبان حقوق بشر و عفوبین‌الملل بخاطر نقض آشکار حقوق بشر از سوی حکومت طالبان، گفته است که جبهه‌ی مقاومت ملی باور دارد که در این گزارش ها بخشِ بسیار کوچکی از انتقام‌گیری‌ها، شکنجه‌‌های پُر درد و کشتار مردم توسط طالبان بازتاب داده شده است.

در همین حال، آقای احمدی نگاشته است که جبهه‌ی مقاومت ملی آماده‌ی هم‌کاری کامل برای افشا نمودن جنایت‌های گسترده‌ی ضد بشری طالبان، با سازمان های مربوطه می‌باشد.

پست‌های مرتبط

1 نظر

BGM Life Network November 5, 2023 - 8:17 am

I appreciate you sharing this blog post. Thanks Again. Cool.

پاسخ

نظر بگذارید