جبهه‌ی مقاومت: در برابر اراده‌ی مردم هیچ قدرتی توان ایستادن را ندارد؛ سرانجام ظلم محکوم به شکست است

توسط Aamaj News

جبهه‌ی مقاومت ملی با نشر اعلامیه‌ای در پیوند به سوم حوت، چهل‌وسومین سال‌روز قیام مردم کابل در برابر ظلم و استبداد گفته است که تاریخ ثابت کرده است که در برابر اراده‌ی مردم هیچ‌کسی توان ایستادن را ندارد.

در اعلامیه آمده: «سرانجام ظلم محکوم به شکست است.»

جبهه‌ی مقاومت در این اعلامیه افزوده است که کشور در دست عمال بیگانه‌گان افتاده و مردم با بی‌رحمی سرکوب می‌شوند. ما را به ایستادن در برابر ظلم و جهل فرا می‌خواند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید