محب: می‌دانستیم که مذاکرات صلح منتج به پیروزی طالبان می‌شود؛ سربازان روحیه‌ی شان را از دست داده بودند

توسط Aamaj News

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و از چهره‌های نزدیک به اشرف غنی، رییس‌جمهور فراری افغانستان با نهاد هوور، اندیش‌کده‌ی سیاست‌گذاری عمومی امریکایی، در مورد عوامل سقوط افغانستان به دست طالبان گفت‌و‌گو کرد.

حمدالله محب در این گفت‌و‌گو گفته است که مذاکرات صلح تفاوت دوست و دشمن را کم‌رنگ کرده و در تعریف دشمن سایه انداخته بود. او می‌افزاید که این امر باعث شده بود که سربازان روحیه‌ی شان را از دست بدهند. به گفته‌ی محب در واقع سربازان نمی‌دانستند که با کی می‌جنگند.

آقای محب تصریح می‌کند که وقتی کشورهای هم‌سایه دانست که حکومت افغانستان بخش از مذاکرات صلح نیست، تلاش کردند که مستقیم با طالبان ارتباط بگیرند و در نتیجه به طالبان کمک فرستادند.

مشاور امنیت ملی حکومت پیشین تاکید می‌کند که حکومت افغانستان می‌دانست که گفت‌و‌گو‌های صلح منتج به پیروزی طالبان می‌شود. با این حال او اما می‌گوید که دولت امریکا مسأله تغییر سیاست شان در قبال افغانستان را با آنان در میان نگذاشته بود.

حمدالله محب هم‌چنان تعریف نامشخص از موضع پاکستان در قبال طالبان را از عوامل سقوط می‌داند. او می‌افزاید: «با وجودی‌که امریکایی‌ها می‌دانستند که پاکستان طالبان را حمایت می‌کند، اما اقدامی عملی انجام ندادند.»

عامل دیگر که حمدالله محب در این گفت‌و‌گو از عوامل سقوط افغانستان می‌داند، وجود فساد گسترده در دست‌گاه حکومت‌داری افغانستان بود.

حکومت اشرف غنی در ۱۵ آگست به‌طور کامل سقوط کرد، در همان روز رییس‌جمهور افغانستان با چند تن از یاران وفادارش از افغانستان فرار کردند و طالبان کابل را تصرف کردند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید