سایه‌ی حکومت طالبان بر رسانه‌ها؛ پخش سریال‌های که زنان در آن نقش بازی کردند ممنوع اعلام شد

توسط Aamaj News

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تازه‌ترین اقدام خود با نشر یک دستور هشت ماده‌ی به رسانه‌ها گفته است که از پخش سریال‌های که زنان در آن نقش بازی‌ کرده‌اند خود داری کنند.

بر اساس اطلاعیه‌ی این وزارت، رسانه‌های تلویزیونی نباید فلم‌ها و سریال‌های را نشر کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش‌های افغانی باشد. در همین حال این وزارت افزوده است که نشر فلم‌های داخلی و خارجی که در آن فرهنگ و رسم‌های بی‌گانه‌گان بازتاب می‌یابد و باعث بد اخلاقی در اجتماع می‌شود، نباید نشر شود.

در ماده‌ی دیگر این دستور آمده است که برنامه‌های تفریحی تلویزیون‌ها نباید به گونه‌ای تهیه شود که در آن به کسی تحقیر و اهانت شده باشد. در همین‌حال، نشر سریال‌های که در آن به شعایر دینی یا کرامت انسانی اهانت شده باشد، منع شده است.

طبق این اعلامیه، رسانه‌ها دیگر حق پخش و نشر سریال‌های که زنان در آن نقش بازی‌کرده باشند را ندارند. هم‌چنان نشر فلم‌ها و سریال‌های که خلاف شرعیت اسلامی باشد ممنوع اعلام شده است.

بر اساس قانون جدید طالبان، مجری‌های زن باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و از حضور در برنامه‌های طنزی خود داری کنند. در ضمن، طالبان نشر سریال‌هایی که در آن نقش پیامبران و صحابه‌‌ی پیامبر اسلام تمثیل شده باشد مطلق حرام و ممنوع اعلام کرده‌اند.

این در حالی‌ست که طالبان در این دستور هشت ماده‌ی خود در مورد هیچ یک از این گفته‌ها وضاحت بیش‌تر نداده‌اند. اما رسانه‌های افغانستان در دو دهه‌ی گذشته بیش‌ترین پخش و نشر‌های شان برنامه‌های طنزی، سریال‌های ترکی و هندی بوده است که اکنون طالبان نشر آن را ممنون اعلام کرده‌اند.

طالبان در دوره‌ی حکومت گذشته‌ی خود نیز نشرات تلویزیون‌ها را در افغانستان به گونه‌ی کامل ممنوع اعلام کرده بودند و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی بر علیه‌ی زنان و دختران وضع کرده و آنان را از حق آموزش و تعلیم محروم کرده بودند.

در همین‌حال، با گذشت بیش‌تر از سه ماه تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته است و هم‌کاری با این رژیم را مشروط به عمل‌کرد و تغییر رفتار شان در مقابل زنان گفته‌اند، مشروط که تاکنون طالبان نتوانسته‌اند بر آن عمل کنند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید