گزارش جدید: سقوط رسانه‌های افغانستان فاجعه‌بار است

توسط Aamaj News

فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران گزارش داده است که صدها رسانه در افغانستان به خاطر مشکل‌های اقتصادی، تهدیدات و موانع بعد از قدرت‌گیری طالبان بسته شده‌اند.

براساس این گزارش هزاران خبرنگار و متخصصان رسانه، از جمله زنان وظیفه‌های خود را از دست داده‌اند.

بر اساس بررسی اتحادیه ملی خبرنگاران افغان که در ۳۳ ولایت صورت گرفته، ۳۱۸ رسانه بعد از به قدرت رسیدن طالبان بسته شده اند و از ۶۲۳ رسانه فقط ۳۰۵ آن هنوز فعالیت دارند.

طبق گزارش ۲۰ روزنامه از ۱۱۴ روزنامه فعال، ۵۱ شبکه تلویزیونی، ۱۳۲ ایست‌گاه رادیویی و ۴۹ ایست‌گاه آنلاین رسانه بعد از به قدرت رسیدن طالبان از فعالیت دست کشیده‌اند.

در گزارش آمده که از میان ۵۰۶۹ خبرنگار تنها ۲۳۳۴ تن به فعالیت رسانه‌یی خود ادامه می‌دهند و بقیه شغل‌های خود را از دست داده‌اند که از جمله ۷۲ درصد از زنان خبرنگار نیز شامل گروه دوم هستند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید