ضیا مسعود: طالبان به كمک غنی از طریق یك معامله به قدرت رسیده‌اند؛ مشروعیت ملی ندارند

توسط Aamaj News

احمد ضیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی می‌گوید که همه سیاسیون، احزاب سیاسی و شخصیت‌های ملی و جامعه بین‌المللی باید در صدد پیدا كردن یك راه حل بینادین برای حل مساله‌ی افغانستان باشند. تبلیغ راه‌حل‌های موقت و یک جانبه، بدون این‌كه نیازمندی‌ها و خواسته‌های واقعی مردم را مد نظر داشته باشند راه به جایی نخواهد برد. او می‌گوید که مشروعیت بخشیدن به یك گروه ترویستی و هم‌كاری با آن گروه، خیانت به آرزوهای دیرینه مردم افغانستان و نهادینه ساختن استبداد سیاسی، نظام‌های غیرمردمی و عقب ماندگی سیاسی است.

او‌ در برگه‌ی فیس‌بوکش‌ نگاشته که در شرایط ام‌روز، مشروعیت دولت‌ها ارتباط مستقیم به انعكاس اراده‌ی سیاسی مردم در تشكیل ساختار سیاسی و حكومت‌های كه در راس قدرت قرار می‌گیرند، دارد.

به گفته‌ی او حكومت‌های كودتایی و گروه‌های كه به وسیله‌ی زور قدرت را غصب می‌کنند، غیرمشروع و غیرمردمی بوده و نمی‌توانند از خواسته‌های یك ملت نمایندگی كنند؛ «به‌خصوص گروه‌های ترویستی كه عامل بدبختی، قتل، وحشت و نابودی موسسات ملی شده‌اند.»

به باور آقای مسعود، حكومت فراگیر به مفهوم اشتراك چند چهره‌ی تكراری در ساختار سیاسی نیست، بل‌كه به معنای یک قرارداد جدید سیاسی است كه همه شهروندان کشور در همه سیاست‌ها و مسایل كشور، سهم برابر داشته باشند.

معاون حزب جمعیت می‌افزاید که طالبان به كمك اشرف‌ غنی از طریق یك معامله به قدرت رسیده‌اند و خواست اکثریت مردم کشور و جامعه‌ی جهانی مبنی بر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به یک دولت همه‌شمول را نادیده گرفته‌اند. از این‌رو، نه مشروعیت ملی دارند و نه از جانب جامعه‌ی جهانی قابل پذیرش اند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید