‏مسعود: برای حل بحران قومی در افغانستان به یک قرارداد اجتماعی نیاز داریم

توسط Aamaj News

احمد ولی مسعود می‌گوید که طالبان همیشه از اسلام و پشتونوالی به‌عنوان منابع مشروعیت استفاده کرد‌ه‌اند. اما حالا تحت حاکمیت آنان قوم‌گرایی جایگزین ایدئولوژی مذهبی شده و شکاف‌ پشتون و غیرپشتون در حال رشد است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید