شورای مقاومت ملی به سازمان هم‌کاری‌های کشورهای اسلامی: رژیم طالبان را به‌رسمیت نشناسید و برای ایجاد حکومت فراگیر فشار بیاورید

توسط Aamaj News

شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در نامه‌ی به سازمان هم‌کاری‌های کشورهای اسلامی نگاشته که این سازمان در نشست پاکستان از طالبان دعوت نکند.

شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی در اعلامیه‌ای می‌گوید که در ماه اگست سال جاری طالبان با یک شبه کودتای از قبل برنامه‌ریزی شده بر خلاف انتظار و اراده‌ی مردم پروسه صلح را تخریب نموده و با فرار رییس جمهور غنی، قدرت را تصاحب کردند.

در اعلامیه‌ای این شورا آمده که اشرف غنی با فرار غیرمسوولانه خود در حالی‌که نیروهای تعلیم‌یافته و مجرب امنیتی و هم‌چنان نیروهای مردمی آماده‌ی دفاع کامل از شرف و عزت و تمامیت ارضی کشــور بودند، به‌خاطر اهداف شخصی خود هر روز با تهدید ساختارهای امنیتی بین مردم و حکومت فاصله‌ها را بیش‌تر ساخته و در تضعیف چهره‌های سیاسی و تاثیرگذار مردمی تلاش می‌ورزید. به‌گفته‌ی این شورا اشرف غنی با این عمل خویش نظام، حاکمیت و اراده‌ی مردم افغانسـتان را در بحران فقر و بی‌ثباتی در دست گروهای تروریزم به حراج گذاشت ودست‌آوردهای بیســت سال گذشته را که به بهای خون مردم افغانستان و حمایت جامعه‌ی جهانی و کشـورهای اسلامی حاصل شده بود،‌ یک شبه قربانی مطامع خود کرد.

در اعلامیه‌ای شورا عالی مقاومت ملی هم‌چنین آمده که نشست سازمان هم‌کاری‌های اسلامی که هم‌واره از ملت افغانسـتان در دوران جهاد و دوران‌های سخت حمایت نموده است بار دیگر در این مرحله حساس تاریخ کشـور نیاز است تا مانند تصمیم سازمان ملل متحد ضمن رد درخواست نمایندگی طالبان از جانب مردم افعانسـتان و عدم دعوت از طالبان در نشست ویژه‌ی هم‌کاری‌ها‌ی اسلامی در پاکســتان، بر حمایت خود از مردم کشور ادامه دهد‌.

به باور این شورا اقدام‌های طالبان در طول چهار ماه گذشته نه صبغه‌ی اسلامی داشته و نه با اهداف استراتژیک سازمان هم‌کار‌ی‌ها‌ی اسلامی مصوبه‌ی نشست استانبول مبنی بر مبارزه با فرقه‌گرایی، تبعیض نژادی و تروریزم سازگاری دارد، چون که «امارت اسلامی» طالبان امروز مصداق هر سه موضوع تبعیض قومی و نژادی، حمایت از تروریزم و فرقه‌گرایی در جهان اسلام اسـت.

این شورا گفته که «شــورای عالی مقاومت ملی به نمایندگی از مردم بزرگ افغانستان از این سازمان اسلامی می‌خواهد که ضمن تایید ادامه‌ی کار نماینده جمهوری اسلامی افغانستان اقدام‌های و فشارهای لازم را برای ایجاد یک حکومت اسلامی فراگیر در افعانستان روی دست گیرد.»

این شورا تاکید کرده که «سازمان هم‌کاری‌‌های اسلامی به‌حیث یک نهاد مسـتقل اسلامی به گرو‌های‌که از طریق تولید، کشـت مواد مخدر و حمایت از تروریزم بین‌المللی اقتدار و اراده‌ی مردم را به زور تصاحب نماید هیچ‌گاه اجازه نداده و به‌رسمیت نمی‌شناسد.»

پس از سقوط کشور به‌دست طالبان، شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با حضور چهره‌های سیاسی هم‌چون عبدرب الرسول سیاف، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق محمد، محمد یونس قانونی و محمد هادی ارغندیوال اعلام موجودیت کرد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید