نوجوان کندزی را در پیش دُکانش تیرباران کردند

توسط Aamaj News

‏نزدیکان زبیر امیری به آماج می‌گویند که تفنگ‌داران ناشناس دیروز او را در نزدیکی دُکانش واقع در شهر کندز با شلیک گلوله کُشتند. باشندگان کندز می‌گویند که قتل و دزدی در این ولایت به اوجش رسیده است. طالبان چیزی نمی‌گویند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید