‏دو دانش‌جوی دانش‌گاه بدخشان در دریای کوکچه غرق شدند

توسط Aamaj News

منابع محلی در ولایت بدخشان به آماج می‌گویند که دو دانش‌جوی دانش‌کده‌های علوم اجتماعی و شرعیات دانش‌گاه بدخشان، هنگام آب‌بازی در دریایی کوکچه، غرق شده‌اند.

از سوی هم خانواده‌های این دو دانش‌جو در صحبت با آماج این روی‌داد را تأیید کرده‌اند.

این رویداد روز چهارشنبه، ۲۸ ثور، در دریای کوکچه در نزدیکی پل دانش‌گاه در شهر فیض‌آباد رُخ داده است.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید