خراسانی به زیردستانش: کسی حق ندارد شما را به نام زبان، قوم، فرهنگ و پکول توهین کند

توسط Aamaj News

‏عبدالحمید خراسانی، آمر پیشین امنیت طالبان در پنجشیر یک روز پسا بازداشت سه محافظ‌ش از سوی طالبان هلمندی، به زیردستانش می‌گوید که به هیچ کسی حق نمی‌دهیم که به ما با چشم حقارت ببیند و توهین کند.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید