کریم خرم: امریکا بخاطر تایوان و اوکراین، افغانستان را ترک کرد

توسط Aamaj News

عبدالکریم خرم، رییس دفتر حامد کرزی، رییس جمهوری پشین افغانستان در واکنش به یک سالگی تسلط طالبان بر افغانستان در رشته تویتی نگاشته است که امریکا سال گذشته ضرورت داشت تا از افغانستان خارج گردد.

آقای خرم افزوده که حوادث تایوان و و اوکراین، سال گذشته در راه بود و در صورتی‌که امریکا در افغانستان می‌ماند، در این کشور آسیب‌پذیری های بیشتر می‌داشت و به همین منظور نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کردند.

هم‌چنان آقای خرم اضافه کرده که خروج امریکا و تعهد متحدانش بدون فرار اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور دوره جمهوریت امکان نداشت و «به نظر می‌رسد که فرار آقای غنی با تایید خاموشانه و حتی تشویق غیر مستقیم آن کشور، صورت گرفته است.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که فردا یکسال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد.

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید