عمران خان: وضعیت اویغورهای مسلمان در چین چنان نیست که رسانه‌های غربی بازتاب می‌دهند

توسط Aamaj News

عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان در مصاحبه با «سی‌ان‌ان» گفته است که وضعیت اویغورهای مسلمان در چین چنان نیست که رسانه‌های غربی بازتاب می‌دهند.

عمران خان افزوده که واکنش‌ها در مسأله‌ی کشمیر، در مقایسه با آن‌چه که می‌گویند در سینکیانگ می‌گذرد، ناچیز است.

خان پاکستان تأکید می‌کند که به کشمیر توجه‌ی که باید می‌شد، نشده‌است.

عمران خان تصریح کرده که آن‌چه به کشمیر اتفاق می‌افتد، جنایت می‌باشد.

وقتی از عمران خان پرسیده شد که آن‌چه که در سینکیانگ می‌گذرد را تقبیح می‌کند یا نه؟ در جواب گفت: «نمی‌دانم چی کسی را باور کنم، چین و امریکا دو روایت به گونه‌ی کامل متفاوت از مسأله سینکیانگ دارند. طبق گفته سفیر ما گزارش‌های رسانه‌های غربی در باره‌ی سینکیانگ درست نمی‌باشد.»

پست‌های مرتبط

نظر بگذارید